Ανακαινίστηκε 05 Σεπτεμβρίου 2018

 

Τιμή πώλησης €136.500

Τιμή ενοικίου €500