Σε μια ήσυχη γειτονιά στην ανατολική πλευρά της Λεμεσού, στην κοινότητα Μουτταγιάκα, ένα ψηλό κτήριο που θα φθάνει τους 35 ορόφους, θα αρχίσει να κατασκευάζεται το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται για το έργο της εταιρείας Leonetti Co Ltd, Olympic Resort, με κόστος €80 εκατ. και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021.

Η περιβαλλοντική γνωμάτευση για το έργο μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης της Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) στάληκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έκδοση πολεοδομικής άδειας υπό όρους.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή πολυώροφης οικοδομής 35 ορόφων με διαμερίσματα, κολυμβητικές δεξαμενές, γυμναστήριο, spa και χώρους στάθμευσης. Τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου έχουν συνολικό εμβαδόν 32726 τ.μ. εκ των οποίων 2815 τ.μ. θα δοθούν σε ρυμοτομία, τα 598 τ.μ. σε κοινοτικό εξοπλισμό της Κοινότητας Μουτταγιάκας (κατασκευή παιδικής λέσχης) και 4487 τ.μ. σε δημόσιο πράσινο. Πρόκειται να κατασκευαστούν επίσης δύο επίπεδα, ένα μερικώς υπόγειο (μέχρι 2,5 μέτρα βάθος) και ένα ισόγειο με δημόσιους χώρους στάθμευσης 310 θέσεων.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται περίπου 5,5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει από την παραλία περίπου 70 μέτρα. Μεταξύ του προτεινόμενου κτηρίου και της παραλίας παρεμβάλλονται άλλα κτήρια. Με την τοπιοτέχνιση του χώρου πρασίνου θα φυτευτούν 400 ώριμα δέντρα (συκαμινιές, χαρουπιές, αρτυμαθκιές, πεύκα). Η κατασκευή του σκελετού του έργου θα είναι με οπλισμένο σκυρόδεμα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το περίβλημα του κτηρίου είναι υαλοπίνακες και αλουμίνιο.

Οι επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες:
1) Όγκος άχρηστων αδρανών υλικών (μπαζών) που θα προκύψουν π.χ. ξύλα, πλαστικά, συσκευασίες χρωμάτων, κομμάτια μετάλλων, μπάζα, χαρτιά.
2) Όγκος υγρών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) που θα δημιουργηθούν.
3) Διαχείριση των υπόγειων νερών που πιθανόν να προκύψει κατά το στάδιο των εκσκαφών.
4) Κυκλοφοριακό φόρτο από τα φορτηγά.
5) Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από τα μηχανήματα/οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της κατασκευής.
6) Αύξηση επιπέδων ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών.
7) Αύξηση έκκλησης σκόνης στη γύρω αστική περιοχή, ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών εργασιών.
Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ανάπτυξης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
α) Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων.
β) Θόρυβος από αυτοκίνητα, ενοίκων και επισκεπτών.
γ) Αύξηση κυκλοφορίας από την ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτόπια εξέταση του χώρου και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), και τις θέσεις των μελών της Επιτροπής και άλλων αρμόδιων αρχών, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου με την προϋπόθεση της προσθήκης και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων.

Σχέδιο διάθεσης υπόγειων νερών 

Πριν από την έκδοση της άδειας οικοδομής του κτηρίου, οι επενδυτές καλούνται να ετοιμάσουν ολοκληρωμένο Σχέδιο Διάθεσης των Υπογείων Νερών που ενδεχομένως να χρειάζεται να αντλούν κατά την κατασκευή των έργων. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να κατατεθεί και να εγκριθεί πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής και πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών.

Ετοιμασία σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων

Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών καλούνται να ετοιμάσουν οι επενδυτές στο οποίο θα πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου (περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, κ.λπ.), υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, καθώς επίσης και ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων.

Συστήνεται η χρήση συνθετικού γρασιδιού για τις ανάγκες του mini golf. Σε αντίθετη περίπτωση να διασφαλιστεί ότι το νερό που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση του προτεινόμενου γηπέδου θα προέρχεται από ανακυκλωμένο νερό και σε καμιά περίπτωση από πόσιμο νερό. Επιπρόσθετα, να εγκατασταθούν συστήματα εξοικονόμησης νερού και να γίνεται χρήση εγκεκριμένων χημικών σκευασμάτων.

Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι του Τμήματος Αρχαιοτήτων που αφορούν τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε επιλεγμένα σημεία των τεμαχίων.

Στη γνωμάτευση αναφέρεται να φυτευτούν δέντρα και θάμνοι στους χώρους πρασίνου, ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση και τυχόν φωτορύπανση από την ανάπτυξη. Να προτιμώνται τα ιθαγενή και ενδημικά είδη της περιοχής και μεταξύ αυτών τα πλέον ξηρανθεκτικά.

Μέτρα για προστασία των περιοίκων

Το προτεινόμενο οδικό δίκτυο πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ή, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, με τη λειτουργία της ανάπτυξης, ενώ το θέμα της πρόσβασης προς το έργο θα πρέπει να διευθετηθεί εξ αρχής. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει η στάθμευση των οχημάτων να επηρεάζει τις παρακείμενες οικίες ή να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο.

Η εταιρεία ανάπτυξης του έργου καλείται να προγραμματίσει έτσι ώστε να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), στο έργο, για τουλάχιστον τα ρεύματα αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα, πράσινα).

Για τον σκοπό αυτό να εγκατασταθεί εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος) σε λειτουργική θέση εντός του κτηρίου για τη ΔσΠ και εκτός για τη συλλογή. Το προσωπικό να τύχει κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα χωριστά διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο Περισυλλογής σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένους διαχειριστές.